Pounta Agiou Georgiou

Coordinates

N 36° 31′ 14.92″

E 22° 58′ 45.711″