Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς είναι:

Τακτικά μέλη:
1. Μέντης Παναγιώτης Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
2. Καλογερίνης Ηλίας Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
3. Δουμάνη Σοφία Δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας
4. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική Δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
5. Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή Δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
6. Λιμενάρχης Νεάπολης
7. Θεόδωρος Δερμάτης Πρόεδρος Δ.Κ. Νεαπόλεως

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Λεκάκη Ελισάβετ Δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας
2. Παπαδάκης Πιερρής Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
3. Βλάχος Νικόλαος Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
4. Καλογράνης Δημήτριος Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
5. Σπυριδάκου Θεοδούλη Δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
6. Νόμιμος αναπληρωτής Λιμενάρχη Νεάπολης
7. Δουμάνη Σταματίνα Μέλος Δ.Κ.Νεαπόλεως

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι o κ. Μέντης Παναγιώτης και Αντιπρόεδρος ο κ. Καλογερίνης Ηλίας.