Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 13η  Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο  : Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου καθώς και ζωνών Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης  και εξομοιούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου, για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός επιτροπών για το έτος 2020:

 

  • Ορισμός εκπροσώπου του  Δ. Λ.Τ.Μ. για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
  • Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
  • Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.

 

ΘΕΜΑ 4ο  : Αιτήματα καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για τα έτη  2020-2022.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ