Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 12η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:  Αίτηση για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ Νεάπολης για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : Αίτηση για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ Νεάπολης με εκτέλεση  έργου (ΤΣΑΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ).

ΘΕΜΑ 3ο :  Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ) του έργου {Αποκατάσταση ζημιών και υποσκαφών σε λιμενικές εγκαταστάσεις}.

ΘΕΜΑ 4ο :  Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για το έτος 2023».

ΘΕΜΑ 5ο : Αίτηση δημότη για παραχώρηση χώρου για στάσιμο πλανόδιο εμπόριο στη ΧΖΛ Νεάπολης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ