Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 15η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση δαπάνης για παρακολούθηση σεμιναρίου.

ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για επαύξηση παροχής ρεύματος στη Βόρεια προβλήτα Μονεμβασίας και στη ΧΖΛ Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί κατάθεσης μηνυτήριας αναφοράς για δολιοφθορές στην παιδική χαρά-Εξουσιοδότηση Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4Ο : Συμπληρωματική απόφαση για επαναπροσδιορισμό συγκεκριμένων θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αυλοσπήλου.

ΘΕΜΑ 5ο : Περί παραχώρησης χώρου για έκθεση χειροποίητων κατασκευών από παιδιά στη Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 6ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΆΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΗΣ