Στα πλαίσια  υλοποίησης του νέου προϋπ/σμού 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας και προκειμένου να υπάρχει μία ευρύτερη Ενημέρωση του Λιμενικού Ταμείου για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που εδρεύουν στον Δήμο μας(εργολάβους,υδραυλικούς,ηλεκτρολόγους,σιδεράδες κλπ) , οι οποίοι κατέχουν όλα τα νόμιμα δικ/κά συμμετοχής καθώς και πτυχία εμπειροτέχνη (όπου απαιτείται),

                                                                          Κ α λ ε ί σ θ ε

Όπως  μας αποστείλετε τα στοιχεία σας (Τηλέφωνο, Δ/νση εργασίας,email κλπ). Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΗΣ