Βελανίδια

Συντεταγμένες

N 36° 29′ 10.946″

E 23° 8′ 50.791″