Κυπαρίσσι

Συντεταγμένες

N 36° 58′ 16.996″

E 22° 59′ 38.432″