Σύμφωνα με την ΚΥΑ 3113.11/48682/21/2021 (ΦΕΚ 3013/Β/08-07-2021) που εκδόθηκε από το Υπ. Οικονομικών – Ναυτιλίας και Αιγαίου, όσοι είναι ενδιαφερόμενοι χρήστες λιμένα, που είναι υπό την δικαιοδοσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.
Η σχετική αίτηση ελλιμενισμού είναι διαθέσιμη στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου, Πλατεία Ηρώων, Νέαπολη Λακωνίας, εργάσιμες μέρες και ώρες, αλλά και στην ιστοσελίδα www.dltmonemvasias.gr.

Συμπληρωμένες αίτησεις μπορούν να παραδοθoύν στο Λιμενικό ταμείο:

  • αυτοπροσώπως στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου
  • ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Λιμενικού Ταμείου, Πλατεία Ηρώων, Νέαπολη Λακωνίας
  • με email στο litamo@monemvasia.gr

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 2022 (DOCX)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 2022 (PDF)