Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς είναι:

Τακτικά μέλη:
1. Καλογερίνης Ηλίας Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
2. Χαράλαμπος Κουτσονικολής Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
3. Χαραμή Μαρία Δημοτική σύμβουλος πλειοψηφία
4. Μαυρομμάτης Παναγιώτης Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
5. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική Δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
6. Λιμενάρχης Νεάπολης
7. Γεώργιος Μπουτέρης Δημότης

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Πετράκης Χρήστος Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
2. Παπαδάκης Πιερρής Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
3. Τσαφατίνου Κατερίνα Δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας
4. Καλογράνης Δημήτριος Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
5. Σπυριδάκου Θεοδούλη Δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
6. Νόμιμος αναπληρωτής Λιμενάρχη Νεάπολης
7. Δερμάτης Θεόδωρος Δημότης

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι o κ. Καλογερίνης Ηλίας και Αντιπρόεδρος ο δημότης κ. Μπουτέρης Γεώργιος.