Ενημερώνονται οι κάτοχοι σκαφών που ελλιμενίζονται στο αλιευτικό καταφύγιο ‘’ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ’’ της Κοινότητας Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών ότι την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης λειτουργικών βαθών στην λιμενολεκάνη του αλιευτικού καταφυγίου.

Προς αποφυγή άσκοπης μετακίνησης και ανέλκυσης σκαφών η εκβάθυνση θα γίνεται τμηματικά προκειμένου να υπάρχει η λιγότερη ταλαιπωρία στους χρήστες του λιμένα.

Για το λόγο αυτό θα υπάρχει ενημέρωση από πριν για το τμήμα του λιμένα όπου θα εκτελούνται εργασίες.

Η εκβάθυνση θα ξεκινήσει από το μικρό λιμάνι την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023.

Οι ιδιοκτήτες – κάτοχοι σκαφών θα πρέπει να απομακρύνουν τα ρεμέτζα ( αλυσίδες , άγκυρες , σχοινιά) που βρίσκονται στο βυθό αλλά στα κρηπιδώματα για την διευκόλυνση των εργασιών αλλά και την απώλεια των υλικών αυτών.

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΜΑΤΩΝ

Επίσης θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα αντικείμενα ( δίχτυα, σχοινιά, ψυγεία, κιβώτια) που υπάρχουν στα κρηπιδώματα, αλλά και στους γύρω χώρους προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι εργασίες  από τα μηχανήματα έργων που θα συμμετέχουν στην εκτέλεση των εργασιών.

Η απόθεση των βυθοκορημμάτων θα γίνει προσωρινά πλησίον του καταφυγίου ( χώρος παρκινγκ τρέιλερ, ανατολικά του αλιευτικού, και παράπλευρα στην εκβολή του ρέματος) ώστε με την οριστική απομάκρυνση τους  να μην υπάρχουν νερά στο απορριφθέν υλικό και να απομακρυνθεί μόνο  η άμμος.

Σχετικά με την πορεία των εργασιών αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα υπάρχει  ενημέρωση των χρηστών του αλιευτικού καταφυγίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ