ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1229/2020 Υ.Υ. ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.

1229/2020 – ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚIΝΔYΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 834/2020 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚIΝΔYΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΦΩΤΟΣΗΝΑΝΤΗΡΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
36 41 22Β – 023 02 28Α
36 41 21Β – 023 02 30Α
36 41 20Β – 023 02 28Α (WGS 84)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ:

  • Σχήμα Φωτοσημαντήρων: Κωνικό κίτρινου χρώματος, οι οποίοι στην κορυφή τους ( άνωθεν φωτιστικής πηγής) φέρουν σχήμα Χ κίτρινου χρώματος.
  • Χαρακτηριστικά φωτιστικής πηγής: 30 αναλαμπών ανά πρώτο λεπτό της ώρας.
  • Φωτοβολία: Τρία Ναυτικά Μίλια.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΗΜΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ