Αναδημοσίευση από Great Greek Big Blue το blog του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Τα έργα ανάπτυξης του λιμένα αναπτύσσονται στη θέση των υφιστάμενων (μικρών) λιμενικών υποδομών προ του οικισμού «Παλαιόκαστρο» της Νεάπολης Βοιών και αποτελούν τη νοτιότερη λιμενική υποδομή της Πελοποννήσου και κατ’ επέκταση της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Η περιοχή του Παλαιοκάστρου απέχει οδικώς μόλις 3km από την Νεάπολη, την οποία θα εξυπηρετεί ο λιμένας μετά την υλοποίηση των έργων ανάπτυξής του. Η υφιστάμενη λιμενική υποδομή στην Νεάπολη, είναι μικρή, εκτεθειμένη στον καιρό και στον πυρήνα της πόλης, δημιουργώντας προβλήματα σε επίπεδο αστικής διαβίωσης.

Τα προτεινόμενα έργα ανάπτυξης του λιμένα του Παλαιοκάστρου αφορούν στην αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για την εξυπηρέτηση των επιβατικών (ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα) και εμπορικών αναγκών της περιοχής (λάντζες τροφοδοσίας πλοίων, εμπορικά πλοία). Σημειώνουμε, ότι το πέρασμα μεταξύ Κάβου Μαλέα και Κυθήρων είναι από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Τα υπό εξέταση έργα περιλαμβάνουν την επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα- κυματοθραύστη, καθώς και την κατασκευή παραλιακών κρηπιδωμάτων προ επιχώσεων για την διαμόρφωση ικανού μεγέθους χερσαίας ζώνης. Το συνολικό μήκος του προβλήτα- κυματοθραύστη θα είναι 215 m περίπου και η επιφάνεια της διαμορφούμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα περίπου 11,4 στρεμμάτων. Επίσης, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του λιμένα προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων επιφάνειας 540 m2 περίπου και η διαμόρφωση χερσαίου χώρου επιφάνειας 8.000 m2 περίπου για τις ανάγκες των επιβατών και του προσωπικού του λιμένα.
Ο σχεδιασμός και η μελέτη για την επέκταση της υφιστάμενης λιμενικής εγκατάστασης Παλαιοκάστρου, προχώρησε αντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίες ως προς την φύση του έργου, κυρίως λόγω της γειτνίασής του με τον Αρχαιολογικό χώρο Παλαιοκάστρου.

Το εν λόγω έργο έτυχε θετικής εισήγησης, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 5η Μαΐου 2022 με το υπ. αριθ. 94 πρακτικό, από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Επίσης, με την πρόσφατη υπ αρ. 167136/31-10-2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκαν και οι Περιβαλλοντικοί όροι του έργου. (Evangelos Agelos Kyriazopoulos) (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής)