Δελτίο Τύπου

Κατατέθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, ο φάκελος χωροθέτησης και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, του τουριστικού λιμένα Παλαιοκάστρου Κοινότητας Λαχίου, Δήμου Μονεμβασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πλάνο Ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών τις ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μονεμβασίας προβλέπεται η δημιουργία ενός τουριστικού λιμένα, και ενός  εμπορικού – επιβατηγού λιμένα στο Παλαιόκαστρο, που θα αποτελέσουν ένα σύγχρονο και ελκυστικό πόλο αναψυχής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε ένα  προστατευόμενο περιβάλλον, με αναβαθμισμένους λειτουργικούς χώρους, θα αναπτύσσονται μια σειρά επαγγελματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, με ένα σύνολο προσφερόμενων επιλογών και υπηρεσιών, που θα καταστήσουν τον Λιμένα Παλαιοκάστρου σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό προορισμό για την νότια ηπειρωτική Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή  των Βατίκων.

Στη χερσαία ζώνη του Τουριστικού Λιμένα, έκτασης περίπου 7,3 στρεμμάτων, προβλέπεται η ανάπτυξη 290 τ.μ. σύγχρονης σχεδίασης, μοντέρνων ισόγειων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσου χρήσεις, όπως γραφείο διοίκησης, εστίασης και αναψυχής, υπηρεσιών, γραφείων,  χώρους αποθήκευσης κ.α. Ο περιβάλλων χώρος του χερσαίου τμήματος θα είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εντάσσονται δρόμοι,  χώροι στάθμευσης, αλλά και επιμελημένοι χώροι πρασίνου.

Στη θαλάσσια ζώνη του Τουριστικού λιμένα, επιφάνειας 17.500 Τ.Μ. θα έχουν τη δυνατότητα ελλιμενισμού 103 σκάφη αναψυχής, καθώς και (5 Mega-yachts ), στα κρηπιδώματα και τις πλωτές προβλήτες, οι οποίες στο σύνολό τους θα φέρουν ένα νέο, σύγχρονο σχεδιασμό που θα αξιοποιεί πλήρως τον απαραίτητο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκαφών και των χρηστών τους. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία των προβλητών, όπως σύγχρονες εγκαταστάσεις (Pillars) γιατον ανεφοδιασμό των σκαφών με νερό και ρεύμα, φωτισμού, ασφάλειας (security) με αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης, ανεφοδιασμό σκαφών με καύσιμα,συστήματα πυροπροστασίας κ.α. Επίσης θα παρέχει ευκολίες παράδοσης καταλοίπων, (υγρών, στερεών και λοιπών χρήσεων) και αποκομιδή κάθε είδους απορριμμάτων.

Τέλος, εξαιρετική μέριμνα θα ληφθεί για την καθαριότητα όλων των χώρων  και κυρίως του θαλάσσιου μετώπου, έτσι ώστε να προστατεύεται απολύτως το περιβάλλον, και ο αρχαιολογικός χώρος Παλαιοκάστρου, από τις δραστηριότητες του λιμένα και του Τουριστικού λιμένα.

Ένα όνειρο που για πολλές δεκαετίες ήταν όραμα όλων των Βατικιώτων, αρχίζει να παίρνει το δρόμο του ….

 

Σχηματική απεικόνιση εγκαταστάσεων καταφυγίου