Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 6/2/2024 (4η/2024)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 6η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 6/2/2024 (3η/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 6η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 2/2/2024 (2η/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 2 η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 2/2/2024 (1η/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 2η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 11/12/2023 (12η/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 11η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 19/10/2023 (11η/2023)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 19η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα [...]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ‘’ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ’’ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ.

Ενημερώνονται οι κάτοχοι σκαφών που ελλιμενίζονται στο αλιευτικό καταφύγιο ‘’ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ’’ της Κοινότητας Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών ότι την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης λειτουργικών βαθών στην λιμενολεκάνη του αλιευτικού καταφυγίου. Προς αποφυγή άσκοπης μετακίνησης και ανέλκυσης σκαφών η εκβάθυνση θα γίνεται τμηματικά προκειμένου να υπάρχει η λιγότερη ταλαιπωρία στους χρήστες του λιμένα. Για [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 15/9/2023 (10η/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 15 η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 17/8/2023 (8η/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 17 η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 8/8/2023 (7η/2023)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 8η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και [...]

Go to Top