Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 16/4/2024 (7η/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 16η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 [...]

Εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει την εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου κατά κώδικα I.S.P.S. συνολικού προυπ/σμού 37.190,57€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με σχετικά δικ/κά που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα, στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου ή ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τις 12/04/2024 και ώρα 13:00μ.μ. Ακολουθεί η Μελέτη και Πρόσκληση [...]

Έγκριση προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024 του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Μονεμβασίας

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2024 με την υπ' αριθ. 25909/22-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΧΓ8ΟΡ1Φ-ΦΙΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δείτε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟλΟΓΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση για τη διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Μονεμβασίας ενημερώνει το κοινό ότι  διαβιβάστηκε αρμοδίως προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου από  το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 27902/1843-13/03/2024 έγγραφό που αφορά την δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση του  φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 27/3/2024 (6η/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στα πλαίσια  υλοποίησης του νέου προϋπ/σμού 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας και προκειμένου να υπάρχει μία ευρύτερη Ενημέρωση του Λιμενικού Ταμείου για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που εδρεύουν στον Δήμο μας(εργολάβους,υδραυλικούς,ηλεκτρολόγους,σιδεράδες κλπ) , οι οποίοι κατέχουν όλα τα νόμιμα δικ/κά συμμετοχής καθώς και πτυχία εμπειροτέχνη (όπου απαιτείται),                                                                           Κ α λ ε ί σ θ [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ”ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν το σκάφος τους στο αλιευτικό καταφύγιο «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ», Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, ότι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση ελλιμενισμού, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 11:00 έως τις 14:00, στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στα πλαίσια της διαδικασίας [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 20/2/2024 (5η/2024)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 20η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 6/2/2024 (4η/2024)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 6η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 6/2/2024 (3η/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, τη 6η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα [...]

Go to Top