Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 15/9/2023 (10η/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 15 η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 17/8/2023 (8η/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 17 η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 8/8/2023 (7η/2023)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 8η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και [...]

Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ» Νεάπολης & «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» Μονεμβασίας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προσφεύγει στη διαδικασία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ» Νεάπολης & «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 159.454,29€ ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. ) Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 4η Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 15:00. Η διαδικασία θα [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 4/7/2023 (6η/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 4η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα [...]

Δελτίο Τύπου σχετικά με το Αλιευτικό Καταφύγιο Βελανιδίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   Μολάοι 12 Ιουνίου 2023     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ Ο Πρύτανης της διαστρέβλωσης και της αναλήθειας Αντωνάκος Μανώλης επανήλθε σε διατεταγμένη υπηρεσία, χαρακτηρίζοντάς μας ως αδιάφορους και ανεπαρκείς με τρία θαυμαστικά, αυτή τη φορά με αφορμή [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 29/5/2023 (5/2023)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε ειδική τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 11 ν.5043/2023 & της αριθ. 577/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2) διευκρινιστικής εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., στις 29 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. . [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 12/5/2023 (4/2023)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 12η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και [...]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας ενημερώνει το κοινό ότι ομάδα του πολεμικού Ναυτικού (Δ.Υ.Κ.) θα εκτελεί εργασίες για την απομάκρυνση ανευρεθέντων πυρομαχικών εντός θαλάσσιας ζώνης στην βόρεια προβλήτα Μονεμβασίας, σύμφωνα με την προγραμματισμένη Δ’ φάση της επιχείρησης. Η προγραμματισμένη επιχείρηση θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 24-4-2023 [...]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 31/3/2023 (3/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), της αρ. 643/2021 [...]

Go to Top