Ανακοινώσεις

Αρχική>Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις2017-01-19T23:55:02+03:00
1101, 2021

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 15/1/2021 (2/2021)

11 Ιαν , 2021|

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 [...]

1101, 2021

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 15/1/2021 (1/2021)

11 Ιαν , 2021|

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.\Καλείσθε σε τακτική ειδική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 [...]

3112, 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 5/1/2021 (17/2020)

31 Δεκ , 2020|

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε τακτική ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. [...]

1112, 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 15/12/2020 (16/2020)

11 Δεκ , 2020|

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της [...]

1911, 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 23/11/2020 (15/2020)

19 Νοέ , 2020|

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της [...]

611, 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 10/11/2020 (14/2020)

6 Νοέ , 2020|

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε δια περιφοράς ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 [...]

Load More Posts
Go to Top