Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις2017-01-19T23:55:02+03:00
1005, 2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 15/5/2024 (8η/2024)

10 Μάι , 2024|

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, [...]

1005, 2024

Ανακοίνωση για συμμετοχή σε στάσιμο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης

10 Μάι , 2024|

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου πλανόδιου εμπορίου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης, περιόδου 2024. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι έως την 20/05/2024 όπως δηλώσουν συμμετοχή είτε αυτοπροσώπως στο [...]

1004, 2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 16/4/2024 (7η/2024)

10 Απρ , 2024|

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, [...]

304, 2024

Εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου

3 Απρ , 2024|

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει την εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου κατά κώδικα I.S.P.S. συνολικού προυπ/σμού 37.190,57€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με σχετικά δικ/κά που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα, [...]

2903, 2024

Έγκριση προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024 του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Μονεμβασίας

29 Μαρ , 2024|

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2024 με την υπ' αριθ. 25909/22-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΧΓ8ΟΡ1Φ-ΦΙΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δείτε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ [...]

2703, 2024

Ανακοίνωση για τη διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

27 Μαρ , 2024|

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Μονεμβασίας ενημερώνει το κοινό ότι  διαβιβάστηκε αρμοδίως προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου από  το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ [...]

Go to Top