Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 13/4/2021 (8/2021)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις [...]

2021-04-09T14:27:25+03:009 Απρ , 2021|Ανακοινώσεις|

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 7/4/2021 (7/2021)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις [...]

2021-04-05T11:35:23+03:005 Απρ , 2021|Ανακοινώσεις|

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 2/4/2021 (6/2021)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις [...]

2021-03-29T13:26:31+03:0029 Μαρ , 2021|Ανακοινώσεις|

Nέο δελτίο τύπου σχετικά με το Ναυτικό ατύχημα Β.Δ. των Κυθήρων

Συνέχεια ενημέρωσης σχετικά με το Ναυτικό ατύχημα Β.Δ. των Κυθήρων. Σε συνέχεια ενημέρωσης σχετικά με το ναυτικό ατύχημα και την παραμονή των πλοίων στον όρμο Βατίκων: Ολοκληρώθηκε από το πλοίο AFINA I η άντληση και μεταφορά καυσίμων, λιπαντικών, των sludge, και των Bilge water, σε Δ/Ξ που κατέπλευσε στην περιοχή για το σκοπό αυτό. Τα [...]

2021-03-22T13:34:13+03:0022 Μαρ , 2021|Ανακοινώσεις|

Δελτίο τύπου σχετικά με το Ναυτικό ατύχημα Β.Δ. των Κυθήρων

Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας και ο Δήμος Μονεμβασίας, για την σύγκρουση των δύο πλοίων 9 Ναυτικά μίλια βορειοδυτικά των Κυθήρων, ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και τέθηκε σε ετοιμότητα ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός που διαθέτει το Λιμενικό Ταμείο για περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Αμέσως στην περιοχή μετέβη σκάφος της Λιμενικής [...]

2021-03-15T00:05:50+03:0014 Μαρ , 2021|Ανακοινώσεις|

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 16/3/2021 (5/2021)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις [...]

2021-03-12T12:26:37+03:0012 Μαρ , 2021|Ανακοινώσεις|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο “Επισκευές-Αποκαταστάσεις Ζημιών Λιμενικών Εγκαταστάσεων”

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει  το έργο Επισκευές-Αποκαταστάσεις Ζημιών Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προϋπ/σμού 12.600€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου το αργότερο έως τις 10/03/2021 και ώρα 14:00μ.μ.. Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η σχετική μελέτη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ [...]

2021-03-04T11:57:29+03:003 Μαρ , 2021|Ανακοινώσεις, Έργα|

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 9/2/2021 (4/2021)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας. Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις [...]

2021-02-19T12:47:35+03:0019 Φεβ , 2021|Ανακοινώσεις|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων κατά κώδικα I.S.P.S.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει για την εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης - Παλαιοκάστρου κατά κώδικα I.S.P.S. συνολικού προυπ/σμού 24.000€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου το αργότερο έως τις 22/02/2021 και ώρα 14:00μ.μ. Επισυνάπτεται η Μελέτη και Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ [...]

2021-02-17T10:30:03+03:0016 Φεβ , 2021|Ανακοινώσεις|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Αποκατάσταση Τμημάτων Ανωδομής στον Προβλήτα Νεάπολης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει  το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προϋπ/σμού 12.600€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου το αργότερο έως τις 22/02/2021 και ώρα 14:00μ.μ.. Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η σχετική μελέτη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ [...]

2021-03-03T11:07:21+03:0016 Φεβ , 2021|Ανακοινώσεις, Έργα|
Go to Top