ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το κτίριο αναμονής επιβατών στην Πούντα Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δήμου Μονεμβασίας, καθημερινά απολυμαίνεται στα πλαίσια μέτρων πρόσληψης κατά της διασποράς λοίμωξης του κορoνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ