Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Μονεμβασίας ενημερώνει το κοινό ότι  διαβιβάστηκε αρμοδίως προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου από  το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 27902/1843-13/03/2024 έγγραφό που αφορά την δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση του  φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΧΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.

Το έργο έχει λάβει την υπ’ αριθ. (ΠΕΤ 2105531129) περιβαλλοντική Ταυτότητα  ενώ παράλληλα η ΜΠΕ καθίσταται διαθέσιμη (ανοικτή στην πρόσβαση) στο ΗΠΜ.

Φορέας του έργου είναι το: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»

Ημερομηνία  λήξης της δημόσιας διαβούλευσης για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού είναι   η 21/05/2024, ηλεκτρονικά μέσω της  εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αρμόδια για το έργο  περιβαλλοντική αρχή είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Τμήμα Γ’.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, στην Νεάπολη Δ.Ε. Βοιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ