Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου πλανόδιου εμπορίου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης, περιόδου 2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι έως την 20/05/2024 όπως δηλώσουν συμμετοχή είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail litamo@monemvasia.gr, δηλώνοντας ακριβώς τα προϊόντα που θέλουν για έκθεση-πώληση καθώς και την έκταση που επιθυμούν.

Τέλος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να έχουν όλα τα νόμιμα απαιτούμενα δικ/κά σύμφωνα με το ΦΕΚ 178/Β΄/1987.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΗΣ