Την Δευτέρα 22/1 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος:”Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας“.
Επίσης την ίδια μέρα στις 12:00 η ώρα συνεδριάζει για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου καθώς και ζωνών Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης και εξομοιούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου, για το έτος 2018.
ΘΕΜΑ 2ο : Περί βεβαίωσης οφειλών από χρήσεις χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης & Εξομ. Ζώνης Μονεμβασίας έτους 2017.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης.
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός επιτροπών:

  • Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Λ.Τ.Μ. για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης για το έτος 2018, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
  • Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
  • Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.
  • Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης-παραλαβής-διαγωνισμών εργασιών και προμηθειών, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 5α : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου {Αποκατάσταση προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους προβλήτα Νεάπολης} και σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου.
ΘΕΜΑ 5β : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου {Βελτίωση-επισκευή χερσαίων χώρων λιμένα Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών} και σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του
έργου.
ΘΕΜΑ 6ο : Αίτημα καταστηματαρχών για παραχώρηση απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για τα έτη 2018-2019.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ

 

Ακολουθούν τα αρχεία των προσκλήσεων:

2-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-
3-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.