Την Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Λειτουργικού Σχεδιασμού και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Νεάπολης Παλαιοκάστρου», προϋπολογισμού 24.580,10€.