Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 19η  Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο :  Αίτηση περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην Εξομ. Ζώνη Λ.Ε. Μονεμβασίας 2019-2020 (ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ).

ΘΕΜΑ 2ο :  Αίτηση περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης 2019-2021 (ΟΜΙΛΟΣ  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΑΤΙΚΩΝ).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ