Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 3η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης (ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ).
ΘΕΜΑ 2ο: Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος με εκτέλεση έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης (ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ).
ΘΕΜΑ 3ο: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση εγγράφων.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ