Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 10η  Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

  • ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων για εργασίες-προμήθειες Λιμενικού Ταμείου.
  • ΘΕΜΑ 2ο:  Τροποποίηση των με αριθ. 24/2018 & 25/2018 σε Ορθή Επανάληψη.
  • ΘΕΜΑ 3ο : Ανάκληση των αριθ. 54/2018 Απόφασης ΔΣ που αφορά νέα παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Εξομ. Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας και λήψη νέας.
  • ΘΕΜΑ 4ο :  Ανάκληση της αριθ. 56/2018 Απόφασης ΔΣ που αφορά νέα παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Εξομ. Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας και λήψη νέας.
  • ΘΕΜΑ 5ο : Ανάκληση της αριθ. 68/2018 Απόφασης ΔΣ που αφορά νέα παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Εξομ. Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας και λήψη νέας.
  • ΘΕΜΑ 6ο : Ανάκληση της αριθ. 69/2018 Απόφασης ΔΣ που αφορά νέα παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Εξομ. Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας και λήψη νέας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ