Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών με θέμα :
“Μελέτη ανάπλασης της χερσαίας και παράκτιας ζώνης και αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων στο παραλιακό μέτωπο Νεάπολης”.

* Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΝ 15/12/2014
Διαβάστε εδώ την προκήρυξη